Concurs de proiecte de management

Data publicării: 10 decembrie 2021 | Anunturi publice

Descarca toate documentele aici

Anunt public privind procedura de concurs

Buget 2018

Buget 2019

Buget 2020

Cerere de înscriere la concurs de management

Declaratie consimtamant date personale

HCL 246 Regulament de organizare si functionare

HCL 269 aprobare organigrama si stat de functii Filarmonica

HCL 390 de modificare a HCL 269

HCL 429 Anexa 1 Regulamentul de organizare si desfasurare concurs de proiecte

HCL 429 Anexa 2 Caiet de obiective concurs

HCL 429 Anexa 3 Conditii de participare concurs

HCL 465 de modificare a HCL 269 privind statul de functii

MODEL adeverință de vechime

MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani (1)

MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

Următorul concert